Forside
DSKO

AKUT·TELEFON
Tlf. 6476 1930
Tlf. 4083 6742
Den Sociale Konsulenttjeneste
- er en uafhængig organisation, som giver kommunerne og private et meget fleksibelt tilbud til løsning af forskellige opgaver på det sociale område.
DSKO har igennem en årrække arbejdet med belastede unge på flere niveauer.
DSKO tilbyder flere former for ydelser, med det fællestræk at vi er 100 % nærværende. Vi arbejder ud fra respekten for den enkelte, hvor en god og sund relation, struktur og forudsigelighed udgør kernen i vores daglige arbejde. Vores mentor ordninger har igennem flere år, givet gode resultater, og vi ser frem til at øge livskvaliteten hos endnu flere børn og voksne.

DSKO arbejder primært inden for 7 felter:
Støttekontaktordninger/Efterværnsopgaver:
stotte
Vores støttekontaktpersoner har alle erfaring inden for det sociale område, hvor målet med vores efterværn er at vise vejen til selvforsørgelse. Hvad enten man bliver hjemtaget fra døgninstitution, eller anbragt på eget værelse yder vi støtte 24 timer i døgnet.
Læs mere (pdf)…
Forebyggende Socialt arbejde:
forebyg
Under devisen ”hellere forebygge end at helbrede” har vi igennem en årrække, gjort os dyrebare erfaringer inden for dette område. Resultaterne taler for sig selv, og det er både menneskeligt og økonomisk at foretrække. Vi arbejder både pædagogisk, kognitivt og terapeutisk.
Læs mere (pdf)…
Familierådgivning:
familie
Ofte når man langt hvis mor og far får støtte af en familiekonsulent. Hverdagen i hjemmet bliver struktureret, og mor og far får en unik sparring til de svære problematikker.
Læs mere (pdf)…
Akutopgaver / Brandslukningsopgaver:
akut
DSKO når alt er gået galt, og alle har brug for en tænkepause, tager vi over. Dette foregår oftest i fredelige og rolige omgivelser, med døgnbemanding af 1 til 2 voksne.
Læs mere (pdf)…
Terapeutisk arbejde:
terapeut
Som noget nyt tilbyder vi nu også at arbejde lidt dybere. Vi ønsker at hjælpe kommunerne i afklaringsfasen via vores terapeutiske indgangsvinkel. DSKO Terapeut er et solidt alternativ i hele processen fra afklaring til det videre forløb hos den unge.
Læs mere (pdf)…
Voksenkontakt:
voksen
En bred indsats til de som har brug for det ud over det fyldte 23 år. Vi hjælper med en let genkendelig og overskuelig hverdag, hvor trygheden og forudsigeligheden er i højsædet. Vi ønsker at øge livskvaliteten hos den enkelte, hvo vi via positivt og anerkendende samvær skaber en tryg hverdag.
Læs mere (pdf)…
Misbrug
misbrug
For dem som lever i et begyndende, eller relativt nyt misbrug. I dag har vi 2 misbrugskonsulenter, som hjælper unge igennem nåleøjet, til et stoffrit liv. Vore vejledere arbejder baglæns, hvor den enkeltes problematikker bliver kortlagt. Der arbejdes med barndom, skyld, angst og mange andre ting.
Læs mere (pdf)…

logo